Skip to main content
Usluga ispitivanja, održavanje i popravke elektro i gromobranske instalacije za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar...

Opširnije

Usluge dostavljanja pripremljenih jela za posluživanje korisnika prilikom obeležavanja proslava, rodjendana korisnika...

Opširnije

Usluge održavanje internet sajta radi informisanja javnosti o radu Centra za socijalni rad i Domsko odeljenje za...

Opširnije

Usluge osiguranje imovine i zaposlenih Centra za socijalni rad Novi Pazar – Ustanova za odrasle i starije Novi Pazar,...

Opširnije

Usluge sanitarnih pregleda u Ustanovi za odrasle i starije “Novi Pazar” N-13/23.   

Opširnije

Kancelarijski materijal - sukcesivna isporuka, redni broj N 01/24 – dobra.   

Opširnije

Usluge pregleda, kontrole i održavanja kotla sa ugradnjom rezervnih delova u Ustanovi za odrasle i starije Novi Pazar...

Opširnije

Hemijska sredstva za čišćenje. N-03/23

Opširnije

Usluge tekuće popravke i održavanje putničkih vozila. N-19/23

Opširnije

Nabavka usluge restorana N-13/23

Opširnije

Nabavka usluge održavanja električne i rashladne opreme N-16/23

Opširnije

Nabavka usluge održavanja računarske opreme N-12/23

Opširnije

Nabavka: Usluge ispitivanja, održavanja i popravke SOS signalizacije N-22/23

Opširnije

Nabavka:  Usluge kontrole, održavanja i popravke putničkog lifta sa ugradnjom rezervnih delova N-10/23

Opširnije

Nabavka:  Materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar...

Opširnije