Skip to main content

Nabavka usluge održavanja električne i rashladne opreme N-16/23

Usluge pregleda, kontrole i održavanja električne i rashladne opreme sa ugradnjom rezervnih delova u Centru za socijalni rad - Ustanovi za odrasle i starije "Novi Pazar"

 

Obrazac ponude microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument) 
Poziv(microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument)