Skip to main content

Nabavka: 

Usluge izrade procene i plana rizika od katastrofa

Usluge izrade procene i plana rizika od katastrofa, plana zaštite i spasavanja zaposlenih Centra za socijalni rad sa Domskim odeljenjem za odrasle i starije “Novi Pazar”. N -28/23 – Usluge

Obrazac ponude microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument) 
Poziv(microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument)