Skip to main content

Nabavka: 

Usluge održavanja PP aparata i hidrantske mreže N-24/23

Usluge održavanja PP aparata i hidrantske mreže za potrebe Centru za socijalni rad i Ustanove za odrasle i starije "Novi Pazar", sa ugradnjom rezervnih delova, ekonomska klasifikacija 425280, redni broj N-24/23.

Obrazac ponude microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument) 
Poziv(microsoft word 2013 icon 14494 MS Word dokument)